Press ESC to close

Czy feromony działają?

Feromony to związki semiochemiczne, które składają się z kilku składników w różnym natężeniu. Same w sobie feromony nie mają zapachu, a nawet w bardzo dużym stężeniu ich zapach jest bardzo delikatny i trudno wyczuwalny. Feromony przede wszystkim wytwarzane są przez zwierzęta i rośliny i mają na celu wysłać sygnał związany z jakąś informacją lub celem wywołania jakiejś konkretnej reakcji. Poprzez feromony można przykładowo pokazać dominację lub gotowość do reprodukcji, a także może być wykorzystywana do odstraszenia przeciwnika. Naukowcy bardzo dokładnie badają działanie feromonów u ludzi, bardzo często doprowadzając wyniki do sprzecznych wniosków, co pokazuje, że feromony u ludzi nie są jeszcze dobrze zbadane.

Podział feromonów na damskie i męskie

Feromony to substancje, które wpływają na organizm poza jego świadomością. Jako ludzie nie musimy ich poczuć zmysłami, aby one na nas zadziałały i wywołały pewną reakcję. Udowodnione jest, że feromony odbierane są przez narząd lemieszowo-nosowy oraz fakt, że występuje on u ludzi, jednak nie u każdego człowieka, stąd same reakcje na feromony mogą zajść bezproblemowo, ale u niektórych w ograniczonym lub nawet żadnym stopniu.

Feromony produkowane są poprzez gruczoły potowe oraz łojowe, są także obecne w licznych wydzielinach takich jak mocz czy ślina. Feromony nie muszą wywoływać wyłącznie reakcji seksualnych, mogą także poprawiać nastrój, wspomagać produkcję hormonów i tym podobne.

Jaki wpływ mają feromony na ludzi

Ludzie, tak samo jak inne organizmy podatne na działanie feromonów, podlega im nieświadomie. Poszczególne związki chemiczne są wciąż badane pod kątem działania, jednak już na obecnym etapie badań można wyznaczyć kilka z nich. Najpopularniejsze męskie feromony to androstenol oraz androstadienon, z kolei damskim najpopularniejszym feromonem jest estratetraenol. Najczęściej poruszając się po tematyce feromonów, poszukuje się działania związanego z pobudzeniem seksualnym oraz postrzeganiem atrakcyjności drugiej osoby. Feromony wydzielane przez mężczyzn powodują, że stają się bardziej atrakcyjni w oczach kobiet i odwrotnie, feromony wydzielane przez kobiety powodują wzrost jej atrakcyjności w oczach mężczyzn. Co ciekawe, ilość wydzielanych feromonów przez kobiety powiązana jest bezpośrednio z jej cyklem menstruacyjnym.

Feromony stały się popularne wśród sprzedawców właśnie z tego powodu, wiec wiele producentów reklamuje je jako pewnego rodzaju “wabik” na płeć przeciwną. Feromony mogą być wytwarzane sztucznie w labolatoriach i dodawane do perfum lub sprzedawane w czystej postaci.

Feromony sposobem na zwiększenie atrakcyjności

Feromony mogą być sposobem na zwiększenie swojej atrakcyjności w kontaktach damsko męskich, ale nie tylko. Wykorzystanie feromonów może sięgać o wiele dalej i powodować poprawę pozycji danej jednostki w grupie czy społeczeństwie. Pewne badania wykazały, że zastosowanie odpowiednich feromonów może wspomóc decyzję o podjęciu współpracy z drugą osobą. Jak widać feromony nie muszą być wykorzystywane wyłącznie do celów zwiększania atrakcyjności pod kątem płci przeciwnej, ale także w innych sferach życia takich jak podkreślanie dominacji w grupie, obdarzenia szacunkiem czy poczucia bezpieczeństwa. Wszystko jest zależne od tego, jakie konkretnie feromony zostaną zastosowane.

Można zadać pytanie, czy feromony rzeczywiście działają w taki sposób w jaki są reklamowane na każdym kroku przez sprzedawców. Naukowcy podchodzą do takich zapewnień z dość sporą dozą niepewności, gdyż nie wszystkie feromony zostały odpowiednio przebadane tak, aby otrzymać bezwzględną pewność co do ich działania, a także, jak już zostało wspomniane, nie każdy człowiek jest podatny na działanie feromonów. Warto mimo wszystko pamiętać, że podczas wykorzystywania feromonów pod kątem relacji damsko męskich ważne są także inne czynniki, a feromony nie spowodują całkowitego i niekontrolowanego uwielbienia osobą je stosującą. Pamiętajmy, że feromony także mogą służyć redukcji stresu.