Narząd Jacobsona – istnieje naprawdę

Narząd Jacobsona zwany także narządem lemieszowo-nosowym to narząd, który występuje u wielu zwierząt, ale wykształcił się także u ludzi. Odpowiada za zmysł powonienia. Czy narząd Jacobsona wykształcił się u ludzi w stopniu pozwalającym na odbiór feromonów?

Narząd Jacobsona u zwierząt

Organ lemieszowo-nosowy występuje u wielu zwierząt. U gadów jest to główny narząd odpowiadający za zmysł powonienia i jedyna droga komunikacji między tymi zwierzętami. Z pomocą narządu Jacobsona odbierane są feromony, ponieważ organ posiada receptory feromonów.

Narząd Jacobsona u ludzi

Naukowe badania potwierdzają, że ludzki organ lemieszowy wytwarza się w okresie embrionalnym, w około 3 trymestrze i umiejscowiony jest przy podstawie przegrody nosowej. Nie ma wątpliwości co do tego, że jest on podobny do narządów występujących u zwierząt, jednak nie ma badań, które w 100% potwierdzałyby połączenia tego narządu z mózgiem.

Dotychczasowe badania sugerują, że narząd Jacobsena u ludzi, być może zmniejsza swoja funkcję lub zanika u ludzi dorosłych. Niektóre doświadczenia jednak wskazują, że istnieje połączenie narządu Jacobsona z podwzgórzem i jest odpowiedzialne za reakcje bezwiedne.

Reakcje bezwiedne związane są ze zdolnością odbierania przez „mózg” substancji zapachowych. Oznaczałoby to, że ludzie podobnie jak zwierzęta (choć nie w tym samym stopniu) mają pewną zdolność do odbierania feromonów.

Działanie i skuteczność feromonów, które można dziś nabyć potwierdza wielu ludzi, którzy ich używali. Całkowita funkcja Narządu Jacobsona nie została jeszcze odkryta, jednak są pewne przesłanki, że jesteśmy w stanie odbierać feromony,a co za tym idzie – „podświadomie” kreować swój zapachowy wizerunek.